U.S. Heavy Duty Truck Owners Club

Dé Nederlandse Vereniging voor eigenaars van én liefhebbers voor Amerikaanse Trucks.

Je kunt ons vinden op de diverse USA Car Shows, Truck Events, Zomerfeesten, Braderiën, Thema dagen of andere evenementen.

Wij zorgen o.a. voor véél licht, véél geluid en spektakel.
Wij staan voor een ieder klaar die iets meer van de Amerikaanse truck wil weten

Historie:

In 2000 heeft een klein groepje USA Truck bezitters én liefhebbers de koppen bij elkaar gestoken en een club gevormd met als doel gezamenlijk naar de diverse evenementen te gaan. Al snel bleek dat er veel meer eigenaren van USA Trucks waren, waardoor de groep alsmaar groter werd.
In 2001 werd de nog wat vrijblijvende club dermate groot, dat het tijd werd om de voordien "vriendenkring" -status om te zetten in een officiële vereniging. Aldus geschiedde en het driemanschap Bert Pieters, Arjan den Hartog en Hans Cafferata ging naar de notaris in Maastricht. Daar werd de oprichtingsakte opgesteld en de statuten notarieel vastgelegd.

Doelstelling van de Vereniging:

De hoofddoelstelling van de vereniging is enerzijds het promoten van Amerikaanse Trucks (niet merk gebonden) en anderzijds het behartigen van de belangen van de leden.
Daarnaast stelt de vereniging zich ten doel zo vaak mogelijk collectief deel te nemen aan evenementen, truck festivals, U.S. voortuigen shows en overige activiteiten, zodat de vereniging zich als één orgaan aan de buitenwereld presenteert.

De vereniging hoopt de bovenstaande doelstellingen te bereiken door middel van:
Het geven van voorlichting aan zowel leden, donateurs als ook belangstellenden
Coördineren van onderlinge uitwisseling van informatie
Het organiseren van een evenement
Het instandhouden van een Internet pagina
Het verlenen van bijstand aan de leden
Het maken van collectieve afspraken (Bijv. verzekering voertuigen, etc.)
Het actief ondersteunen van het onderlinge contact tussen de leden op gebied van respect, kameraadschap en gezelligheid

Lidmaatschap:

De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.

A. Gewone leden
Een gewoon lid dient in het bezit van een Amerikaanse truck te zijn, dan wel de bestuurder van een door zijn werkgever beschikbaar gestelde Amerikaanse Truck te zijn. Zodra je deelneemt aan evenementen, dient je truck een geldig APK keuringsbewijs te hebben en verzekerd te zijn. De Contributie voor gewone leden bedraagt € 160,- per voertuig per jaar te voldoen bij aanvang van het nieuwe seizoen.

B. Donateurs
Donateurs zijn zij, die de vereniging een warm hart toedragen en bereidt zijn daartoe middels een financiële ondersteuning hun blijk aan te geven.

De contributie voor donateurs bedraagt minimaal € 40,- per jaar.

Deelneming evenementen:

De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk gezamenlijk aan evenementen deel te nemen waarbij vooral van belang is dat, als we namens de vereniging ergens uitgenodigd zijn, we als één geheel naar buiten te treden.

Gedragsregels:

Over de gedragsregels tijdens een evenement kunnen we kort, maar krachtig zijn. Belangrijk is:

  • Gezelligheid
  • Kameraadschap
  • Een goed gedrag
  • Naar buiten treden als één vereniging
  • De vereniging niet schaden in haar belangen

Contactgegevens

Truckgegevens

Motorgegevens